Vi leverer nu nye danske kartofler i

spand.

Sæsonen for denne vare forventes at

vare til og med uge 35.